کپی برابر اصل

مـــــرور می کنـم
خاطـــراتمـــان را
امـّــــا مگـــر
کـپـــی برابـر اصـــل میشـــود !

 

**مخاطب خاص دلم تنگ شده برات**

/ 4 نظر / 9 بازدید
مثل من

[ناراحت] چه تصویرش نازه [قلب]

بصیرت ۱۱۰

سلام خدا قوت با مطلب الگوي شايسته و ماندگار در خدمتتون هستم. مدد مولا [گل][گل][گل]

تنهای اول

حالم گرفته از این شهر که آدم هایش همچون هوایش ناپایدارند گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود! گاه آن چنان آلوده که نفست می گیرد!

تنهای اول

حالم گرفته از این شهر که آدم هایش همچون هوایش ناپایدارند گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود! گاه آن چنان آلوده که نفست می گیرد!