درختهای قدیم

 

غم انگیزترین صحنه ای که به عمرم دیدم


دارکوبی بودکه به درخت پلاستیکی نوک می زد.


دارکوب نگاهی به من کرد و گفت:


 دوست من! درخت هم درخت های قدیم!

/ 2 نظر / 8 بازدید
البرز

[لبخند] ما که نفهمدیم چی شد !

مثل من

[ناراحت]