نشان کريمان و علامت لئیمان

 

کريمان : زود آشنا و دير بيگانه.

مانند ظروف زرين که دير خراب می گردنند و زود تعمير می پذيرند.

لئيمان: دير آشنا و زود بيگانه .

مانند ظروف سفالين که زود خراب می گردنند و هرگز تعمير نمی پذيرند.

/ 2 نظر / 8 بازدید
سينا

و تو! - دختر بي بازگشت ِ گريه ها! - از ياد نبر كه ساده نويسي، هميشه نشان ساده دلي نيست! پس اگر هنوز بعد از گواهي گريه ها در دفترم مي نويسم: « باز مي گردي» به ساده دل بودنم نخند! اشتباه ِ مشترك ِ تمام شاعران ِ اين است، كه پيشگويان خوبي نيستند!?... اگه قابل دونستي به من هم سر بزن

البرز

سلام/بعد از مدتها چه عجب که به روز کردی /در ضمن نظری هم ندارم / موفق باشی و به روز