تکرار زندگی دیگر این همه نپرس
کجا می روی؟ چه می کنی؟ کی بر می گردی؟
شکستن اگر عادت آسان اینه نبود
 تکرار بیهوده ی زندگی
که این همه تازگی نداش.

/ 3 نظر / 8 بازدید
raha

آرش کجاست؟؟ مرز قلم ناپدید شد.... آیا کسی دوباره کمانگیر میشود؟؟

بهنام.ج

شاخه ها پژمرده است. سنگ ها افسرده است. رود می نالد. جغد می خواند. غم بیاویخته با رنگ غروب. می تراود ز لبم قصه سرد: دلم افسرده در این تنگ غروب. ... در انتظار ردپای عبورت و گرمای حضورت ...

مثل من

[گل][گل][لبخند]