شوق

 

 

پشت این پنجره... باران قشنگی ست گلم
حال من ...حال پریشان قشنگی ست گلم
گرچه خاکم... به در کوی تو منزل دارم
زندگی با تو... چه گلدان قشنگی ست گلم
سر نوشت من و تو قهوه ی تلخی ست... بنوش
فال ما قصه ی فنجان قشنگیست گلم
من لا مذهب بی دین به تو باور دارم
گرچه این کفر من ایمان قشنگی ست گلم
یو سفی... بوی تو کافی ست مرا...این دنیا
با حضور تو ...چه کنعان قشنگی ست گلم
تا ابد بنده ی چشمان سیاهت هستم
توی چشمان تو شیطان قشنگی ست گلم
شوق دل را فقط آهوی رضا می فهمد
پشت این دشت ...خراسان قشنگی ست گلم

/ 0 نظر / 8 بازدید