خوشی زنبور در گرد آوردن نوش گل هاست،

                                  و خوشی گل ،

                                           در سپردن نوش خود به زنبور.

برای زنبور ،گل چشمه ای از زندگی است

     وگل،زنبور را به دیده پیام آور عشق می نگرد.

و داد و ستد شادکامی،

           برای زنبور و گل ،هر دو،

            یک نیاز و نشـئه است.

ای مردم ،

     در خوشی های خویش

                              چون گل ها و زنبوران باشید.

/ 0 نظر / 7 بازدید