غصه ...

 

من تمنا کردم

که تو با من باشی

تو به من گفتی

هرگـــــــز - هرگــــــز !

پاسخی سخت و درشت

و مرا غصه ی این هرگـــز کشت.

(حمید مصدق) 

--مخاطب خاص-- 

/ 0 نظر / 4 بازدید