معجزه وحدت

يکديگر را دوست بداريد ،اما از عشق زنجير مسازيد.

بگذاريد عشق همچون دريای موج ميان ساحلهای جانتان درتموج و اهتزاز باشد.

جامهای يکديگر را پر کنيد ،اما از يک جام منوشيد.

از نان خود به يکديگر بدهيد ،اما هر دو از يک قرص نان تناول مکنيد.

به شادمانی با هم برقصيد و آواز بخوانيد، اما بگذاريد هر يک برای خود تنها باشید.

همچون سيمهای عودکه هريک درمقام خودتنهاست،اماهمه باهم به يک آهنگ مترنم اند

دلهايتان را به هم بسپاريد،اما به اسارت يکديگر ندهيد

زيرا تنها دست زندگی است که می تواند دلهای شما را در خود نگاه دارد.

در کنار هم بايستيد ،اما نه بسيار نزديک

از آنکه ستونهای معبدبه جدايی بار بهتر کشند

و بلوط و سرو در سايه هم به کمال و رویش نرسند

                   خليل جبران خليل

 

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٤
تگ ها :