اگر ثروتمند نيستي مهم نيست

بسياري از مردم ثروتمند نيستند

اگر سالم نيستي

هستند افرادي که با معلوليت و بيماري زندگي مي کنند

اگر زيبا نيستي

برخورد درستي با زشتي وجود دارد

اگر جوان نيستي

همه با چهره پيري مواجه مي شوند

اگر تحصيلات عالي نداري

با کمي سواد هم مي توان زندگي کرد

اگر قدرت سياسي ومقام نداري

مشاغل مهم متعلق به معدودي از انسانهاست

اما اگر عزت نفس نداري برو بمير که هيچ نداری

((گوته))                          

 

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ مهر ،۱۳۸٤
تگ ها :