کاوه یا اسکندر

...

هر که آمد بار خود را بست و رفت

ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب

زآن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ!؟

زین چه حاصل، جز فریب و جز فریب!؟

باز می گویند: فردای دگر... 

صبر کن تا دیگری پیدا شود... 

کاوه ای پیدا نخواهد شد، امیّد 

کاشکی اسکندری پیدا شود...

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳٩۱