چرا؟

 

دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه
او عــــاشــــق نـــیــسـت ،
دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه ...
مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت ،
دردم ایــــــن است کــــــه
بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا ...
مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم؟

  
نویسنده : مریم ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳٩٠
تگ ها :