«چشمها را بايد شست ...

زير باران بايد رفت

واژه بايد خودباد

واژه بايد خود باران باشد»

مال فريدون هم بی مناسبت نيست:

مثل باران

من نمی گويم در اين عالم

گرم پو  تابنده  هستی بخش

چون خورشيد باش

تا توانی

پاک روشن

مثل باران مثل مرواريد باش

              فريدون مشيری

 

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٤
تگ ها :