تو مرا دریاب

اگر نام مرا با الماس بنویسند
یا ننویسند چه تفاوت؟
تو مرا بشناس...
تو مرا بخوان...
تو مرا دریاب!

   
نویسنده : مریم ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۱

چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردند

دو سال است که می دانم بی قراری چیست
درد چیست
مهربانی چیست
دو سال است که می دانم آواز چیست
راز چیست
چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردند

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩۱
تگ ها : تنهایی

کاوه یا اسکندر

...

هر که آمد بار خود را بست و رفت

ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب

زآن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ!؟

زین چه حاصل، جز فریب و جز فریب!؟

باز می گویند: فردای دگر... 

صبر کن تا دیگری پیدا شود... 

کاوه ای پیدا نخواهد شد، امیّد 

کاشکی اسکندری پیدا شود...

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳٩۱