مهر دلدار

 

مهر دلدار تنها خرمی بخش جان من بوده است.شب ها برایم ترانه نیک بختی می خواند و سپیده دمان بیدارم می ساخت تا مفهوم زندگی و رازهای طبیعت را در برابرم هویدا سازد.مهری آسمانی و سر شار بودکه رشک و آز را نمی شناخت و هرگز به روحم آسیب نمی رساند. همدلی ای ژرف بود که جانم را در نهر شادمانی شستشو می داد و مرا سخت گرسنه محبتی می ساخت که پس از سیری به جانم غنا می بخشید و دستی لطیف داشت که بی آنکه دلم را بیازارد،بدان امید بخشیده و زمین زیر پایم را فردوس برین ،و زندگی ام را رویایی زیبا می ساخت .بامدادان که در کشتزاران گام می زدم ،در بیدار شد ِطبیعت ،نشان ابدیت را می دیدم و کنار دریا که می نشستم ،خیزابه ها ترانه ی جاودانگی را به گوشم می آورند.

                                                                         جبران خلیل جبران

  
نویسنده : مریم ; ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

خوشی زنبور در گرد آوردن نوش گل هاست،

                                  و خوشی گل ،

                                           در سپردن نوش خود به زنبور.

برای زنبور ،گل چشمه ای از زندگی است

     وگل،زنبور را به دیده پیام آور عشق می نگرد.

و داد و ستد شادکامی،

           برای زنبور و گل ،هر دو،

            یک نیاز و نشـئه است.

ای مردم ،

     در خوشی های خویش

                              چون گل ها و زنبوران باشید.

  
نویسنده : مریم ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :