مرز گمشده

مرز گمشده ریشه روشنی پوسید وفروریخت. وصدا درجادهُ بی طرح فضا می رفت .ازمرزی گذشته بود، درپی مرز گمشده می گشت. کوهی سنگین نگاهش رابرید. صدا ازخود تهی شد وبه دامن کوه آویخت: پناهم بده، تنهامرزآشنا! پناهم بده. وکوه ازخوابی سنگین پربود. خوابش طرحی رها شده داشت صدای زمزمهُ بیگانگی را بویید، برگشت، فضارا ازخود گذرداد ودرکرانهُ نادیدنی شب برزمین افتاد. کوه ازخوابی سنگین پربود. دیری گذشت، خوابش بخارشد. طنین گمشده ای به رگهایش وزید: پناهم بده، تنهامرزآشنا! پناهم بده. سوزش تلخی به تار و پودش ریخت. خواب خطاکارش رانفرین فرستاد ونگاهش راروانه کرد. انتظاری نوسان داشت. نگاهی در راه مانده بود وصدایی در تنهایی می گریست. سهراب   
نویسنده : مریم ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٥
تگ ها :

تابستان

تابستان انعكاس سرخ گيلاس و سبزي سايه بود انعكاس هفت سنگ و تب بعد از ظهر به كنار هر گلي كه مي رسيدم مي خواستم تمام پروانه هاي جهان را خبر كنم بر شاخه ها که مي نشستم سرود سبز سوت و سكوت را براي جوجه هاي كوچك گنجشك مي خواندم تا مادر بزرگ بيايد و از بيم سقوط و سستي شاخه بگويد تابستان كودكي ام تنها با گيلاس سرخ باغ و مهر مادربزرگ معنا مي گرفت حالا ، از انعكاس سرخ گيلاس ها خبري نيست شاخه ها توان وزن مرا ندارند و گنجشك هاي شوخ شاخه نشين به زباني غريب سخن مي گويند خيلی غريب ...   
نویسنده : مریم ; ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

تمام(سید علی صالحی) چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و چه ساده در گریستن دیگران می میریم. اما میان دشواری دریا و تبسم کرانه، فاصله ای هست. لب اگر تشنه جام شوکرانش در پیش دل اگر تنها ،هزار دشنه پنهانش در پشت. .چنین که در اواسط واژه و معنا معلقیم مگر به روزنکی در حصار بی سایه ،بی دیوار ، ورنه در مویه های موهن مرگ،کو چراغی!؟ چراغی کو تا سپیدگان بی تردید ، زانوی فتیله نلرزاند؟! دریغا ،فاصله ایست میان آ ب و سراب، یک دست بنای اشاره و یک دست مزار خواب   
نویسنده : مریم ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

در هر نفسی دو نعمت موجود است.انگه که دم فرو می رود و آنگه که بر می آید تا از این رفتن و بر آمدن شمع حیات فروزان ماند.پس خداوند را ،در آنهنگام که در رنج هستی، سپاس گذار؛ وچون از رنج جستی همچنان شکر گوی.

                                                                                                           

                                                                                 گوته

 

  
نویسنده : مریم ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٥
تگ ها :