تولد

به نام زيبای دوستدار زيبايی

 

ای انسانها،با تغيير باتازه شدن خود را احيا کنيدوگرنه سخت خواهيد شد.

 

آنچه از گذشتگان رسيده و مانده و هر چيزی که به کار بيايد ،بار سنگين نيست.آنچه لحظه ها با خود می آورند بی شک فايده ای در آن است.

 

هيچ چيز بيشتر از امروز ارزش ندارد .نمی توانيد ديروز را دوباره زندگی کنيدو فردا هنوز در دسترس شما نيست.

 

تو بايد همان تغييری باشی که می خواهی نظاره گر آن در جهان باشی.

 تغييرپذير را تغيير ده،تغيير ناپذير را بپذير و از آنچه غير قابل قبول است فاصله گير.

 تغيير آنگاه شروع می شود که پله بعدی را ببينی.

 

 شکيبا و شادو خندان  باشيد.

  
نویسنده : مریم ; ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤
تگ ها :

نشان کريمان و علامت لئیمان

 

کريمان : زود آشنا و دير بيگانه.

مانند ظروف زرين که دير خراب می گردنند و زود تعمير می پذيرند.

لئيمان: دير آشنا و زود بيگانه .

مانند ظروف سفالين که زود خراب می گردنند و هرگز تعمير نمی پذيرند.

  
نویسنده : مریم ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٤
تگ ها :